x

Talep Formu

Hizmet Türü
İsim
Tel
E-Posta
Firma Adı
Mesajınız

Yönetim DanışmanlığıFayda Akademi’nin yönetim danışmanlığı yaklaşımı şirketlerin ihtiyaçlarının analiz edilerek, şirkete özel yol haritalarının işletildiği bir süreç olarak ele alınmaktadır. Buna göre, mevcut durumun analiz edilerek geleceğe yönelik stratejilerin geliştirildiği ve geliştirilen stratejilerin uygulanmasına yönelik bir sistematiğin geliştirildiği “Strateji Geliştirme ve Uygulama” adımı; şirketin işleyişinin doğru bir temele oturtulmasını sağlayacak şekilde süreçlerinin optimize edildiği, organizasyon yapısı ve görev tanımlarının netleştirildiği, aile şirketlerinde yönetim ilkelerinin belirlendiği “Kurumsallaşma” adımı; ve geliştirilen stratejiler ve kurumsal altyapının doğru işletilmesine yardımcı olacak yönetim sistemlerinin tasarlandığı “Yönetim Sistemlerinin Tasarımı” adımı danışmanlık yaklaşımımızın saç ayakları olarak ortaya çıkmaktadır.

Strateji Geliştirme ve Uygulama

o Strateji Geliştirme

Mevcut Durum Analizi

SWOT Analizi

Çevre Analizleri

Rekabet Analizi

Finansal Performans Analizi

Satış Performansı Analizi

Misyon & Vizyon Analizi

Büyüme Stratejileri

Rekabet Stratejileri

Pazarlama & Satış Stratejileri

o Strateji Uygulama

Balanced Scorecard (Kurum Karnesi)

Kurumsallaşma ve Re-organizasyon

o Süreç Optimizasyonu

Süreç Analizleri

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Süreç Haritaları & Kartları

o Organizasyon Yapısı Tasarımı

Re-organizasyon

Görev Tanımları

Yetki - Sorumluluk Matrisi

o Aile Şirketlerinde Yönetim

Aile Anayasası

Kuşaklar Arası Geçiş Süreci

o Yönetim Kurulu Yapılanması

Kompozisyon & Seçim

İşleyiş Süreçleri

Komiteler

Temel Görev ve Sorumluluklar

Yönetim Sistemleri Tasarımı

o İK Yönetim Sistemleri

Performans Yönetim Sistemi

Ücret ve Prim Sistemi

Kariyer Sistemi

Eğitim Sistemi

o Yönetim Raporlama Sistemi

o Satış Yönetimi Sistemi

o Finansal Yönetim Sistemi

o Müşteri Yönetimi Sistemi

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
SOSYAL
MEDYA